Oromo Mythology

Atete

Atete

Atete Also known as: Maram; Mariam Origin: Oromo (Galla), Ethiopia Classification: Ayana Atete is an Oromo goddess with dominion over ...
Read More
Ayana

Ayana

Ayana Origin: Oromo (Galla) The Ayana are spirits of the Oromo (also known as Galla) people of Ethiopia and Kenya ...
Read More

African Mythology

Back to African Mythology

African Mythology